Korporatsioon Leola

Korporatsioon Leola
16. oktoobril 1920. aastal.

1920. aasta sügisel, pärast Vabadussõda otsustas luua oma organisatsiooni grupp üliõpilasi, kellel olid ühised vaated ja huvid rahvusliku vaimu ja kultuuri süvendamise, harituse taseme tõstmise, inseneriteaduste omandamise ja arendamise ning distsipliini ja vastastikuse abistamise küsimustes. Üheksa asutajaliiget otsustasid organisatsiooni vormiks valida korporatsiooni, mis saigi teoks Tallinnas 16. oktoobril 1920. aastal.

Korporatsiooni nimi valiti muistse Eesti vabadusvõitleja Lembitu linnuse nime järgi.

Leola deviisiks sai “Age quod agis” — tee mis teed, mille mõte on, et mida iganes sa teed, tee seda hästi. Korporatsiooni värvideks valiti violett, kollane ja valge, mis vastavalt sümboliseerivad truudust, tublidust ning ausust. Lipulaulu sõnad, mis on koondatud värvide tähendust selgitavasse kolme salmi, pani kirja tolleaegne noorkirjanik Juhan Jaik ning viisi lipulaulule lõi prof. Artur Kapp.

Sõda

Nagu korporatsioon Leola sündis ja õitses koos Eesti riikliku iseseisvusega, jagas ta ka Eesti saatust järgnevail vägivalla aastail. 1940 Eesti pinnal ametlikult likvideritud Leola tegutses edasi Rootsis, Kanadas, Ameerikas ja mujal. Kodumaalgi peeti okupatsiooniaastatel salajasi koosolekuid. Sõjas ja repressioonide tagajärjel hukkusid pooled Leola liikmetest.

Uus hingamine

Välismaal viibivate sõprade toetusel jätkasid ligi kolmkümmend ellujäänud vilistlast esimesena vanadest üliõpilasorganisatsioonidest oma legaalset tegevust Tallinnas alates 20. veebruarist 1989. Sellest ajast alates arendavad järjest kasvanud vilistlaskogu ja taasloodud üliõpilaskonvent oma tegevust endiste traditsioonide kohaselt.

Järjepidev

Korp! Leola on ainus hetkel tegutsev Eesti korporatsioon, mis kogu oma tegevusaja vältel on tegutsenud ainult Tallinnas. Ka aastail 1933-36, kui Tallinnas katkestati tehnilise kõrghariduse andmine, ning selle asemel avati tehnika haru Tartu Ülikooli juures, jäi Leola Tallinna ning võttis aktiivselt osa selgitustööst tehnilise kõrghariduse jätkamise eest pealinnas.

Asutati korporatsioon Leola

1920. aasta 16.oktoobril otsustas grupp Tallinna Tehnikumi tudengeid asutada korporatsiooni Leola, millest sai esimene Tallinnas asutatud korporatsioon.

Võeti vastu Leola vapp

Korporatsioon Leola 5. aastapäevaks valmis korporatsiooni vapp ja toimus selle pidulik avamine. Sellel ajal kuulus korporatsiooni nimekirja 29 liiget.

Konvendi korter Toompeal

1931. aasta sügissemestril kolis korporatsioon Leola uutesse avaratesse ruumidesse Toompeal aadressil Toomkooli 15, kus tegutseti kuni 1940. aastani.

Sõprusleping Ungari üliõpilaskorporatsiooni Hungariaga

24.veebruaril 1938 aastal sõlmiti Budapestis sõprusleping Ungari üliõpilaskorporatsiooni Hungariaga. Toimusid nii organisatsiooni liikmete omavahelised külaskäigud kui ka praktikakohtade vahetus.

Leola tegevus peatus

Pärast Eesti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt 1940. aastal keelustati kõikide korporatsioonide tegevus. Enamik korporatsioon Leola varadest konfiskeeriti. Liikmetest suur osa küüditati või mobiliseeriti Punaarmeesse.

Leola liitus Eesti Korporatsioonide Liiduga

Pärast teist maailmasõda jätkus korporatsioonide tegevus teatud mahus välisriikides. Korporatsioon Leola astus 1955. aastal New Yorgis Eesti Korporatsioonide Liidu liikmeks.

Leola tegevus taastati

15.oktoobril 1988 kutsus Leola auvilistlane Armas Luige oma Muuga suvilasse veel elus olevad Leola liikmed. Koosolekul osales 17 leolensist ja seal otsustati taastada korporatsioon Leola tegevus.

Esimene taasasutamise järgne konvendikorter

18.veebruaril 1994 avas korporatsioon taasiseseisvunud Eestis oma esimese konvendikorteri, mis asus Tallinna Tehnikaülikooli 3.ühiselamu ruumides.

Sõprusleping naiskorporatsioon Lembelaga

21.juunil 1997 sõlmisid korporatsioonid Leola ja Lembela omavahelise sõpruslepingu, milleni jõuti tänu aastatepikkusele tihedale läbikäimisele ja soojadele suhtetele kahe organisatsiooni vahel.

Balti Rahvaste Kommerss Tallinnas

Korporatsioon Leola eestvedamisel toimus 2000. aastal Balti Rahvaste Kommersi tähistamine esmakordselt Tallinnas. Ligi 800 korporanti Eestist, Lätist ja Saksamaalt kogunes balliks Estonia kontserdisaali ja kommersiks Kalevi Spordihalli.

Kartellileping Läti korporatsioon Vendiaga

21.mail 2005 toimus Cesises kartellilepingu allkirjastamine Läti üliõpilaskorporatsioon Vendiaga. Liikmete vahelised soojad suhted said alguse 1999. aasta Göttingeni Balti Rahvaste Kommersilt ja järgnevate aastate jooksul külastati üksteise kommersse ja suurenes koostöö.

Korporatsiooni korteri asukohaks Tatari 12

2005. aasta sügissemestril kolis korporatsioon Leola uutesse ruumidesse aadressil Tatari 12, kus tegutsetakse tänase päevani.

Vastupanuvõitluse päeva tähistamine

Eesti Korporatsioonide Liidu eesistujana pani korporatsioon Leola 2009. aastal 22.septembril aluse akadeemiliste organisatsioonide poolt Vastupanuvõitluse päeva tähistamisele Vabaduse väljakul Vabadussõja võidusamba juures.

Toimus esimene Leola laskevõistlus

Aastal 2010 toimus esimest korda sportlik laskevõistlus, millest aastate jooksul on saanud akadeemilisel maastikul kõige tuntum korporatsioon Leola poolt korraldatav üritus.

Leola sai 100 aastaseks

Korporatsioon Leola 100 aastapäeva tähistati võimsa aastapäeva kommersiga, mis toimus Tallinna Lauluväljaku ruumides.