Leolast » Liikmetele Kontakt
Liitumine
Ajalugu »
Ametimehed
Teised ak! org!-id
» Leolast » Ajalugu

Ajalugu

1920. aasta sügisel, pärast Eesti iseseisvuse saavutamist ja Vabadussõda otsustas luua oma organisatsiooni grupp üliõpilasi, kellel olid ühised vaated ja huvid rahvusliku vaimu ja kultuuri süvendamise, harituse taseme tõstmise, inseneriteaduste omandamise ja arendamise ning distsipliini ja vastastikuse abistamise küsimustes. Üheksa asutajaliiget otsustasid organisatsiooni vormiks valida korporatsiooni, mis saigi teoks Tallinnas 16. oktoobril 1920. aastal.

Korporatsiooni nimi valiti muistse Eesti vabadusvõitleja Lembitu linnuse nime järgi. Leola diviisiks sai "Age quod agis" - tee mis teed, mille sügavam mõte on, et mida iganes sa teed, tee seda hästi. Korporatsiooni värvideks valiti violett, kollane ja valge, mis vastavalt sümboliseerivad truudust, tublidust ning ausust. Lipulaulu sõnad, mis on koondatud värvide tähendust selgitavasse kolme salmi, pani kirja tolleaegne noorkirjanik Juhan Jaik ning viisi lipulaulule lõi prof. Artur Kapp.

Nagu korporatsioon Leola sündis ja õitses koos Eesti riikliku iseseisvusega, jagas ta ka Eesti saatust järgnevail vägivalla aastail. 1940 Eesti pinnal ametlikult likvideritud Leola tegutses edasi Rootsis, Kanadas, Ameerikas ja mujal. Kodumaalgi peeti okupatsiooniaastatel salajasi koosolekuid.

Sõjas ja repressioonide tagajärjel hukkusid pooled Leola liikmetest. Välismaal viibivate sõprade toetusel jätkasid ligi kolmkümmend ellujäänud vilistlast esimesena vanadest üliõpilasorganisatsioonidest oma legaalset tegevust Tallinnas alates 20. veebruarist 1989. Sellest ajast alates arendavad mitmekordseks kasvanud vilistlaskogu ja taasloodud üliõpilaskonvent oma tegevust endiste traditsioonide kohaselt.

Korp! Leola on ainus hetkel tegutsev Eesti korporatsioon, mis kogu oma tegevusaja vältel on tegutsenud ainult Tallinnas. Ka aastail 1933-36, kui Tallinnas katkestati tehnilise kõrghariduse andmine, ning selle asemel avati tehnika haru Tartu Ülikooli juurers, jäi Leola Tallinna ja võttis aktiivselt osa selgitustööst tehnilise kõrghariduse jätkamise eest pealinnas.

Ehk oled just Sina see, kes peagi kirjutab nii mõnegi uue peatüki Leola ajaloos?